image image image

Werkwijze

Van eerste contact tot detective opdracht

Na het eerste contact volgt een afspraak waar de opdrachtgever het wil: op mijn kantoor, op een privé adres of op een discrete locatie. Het betreft een verkennend gesprek, waarin ik zicht krijg over de uit te voeren opdracht. Het gesprek is volledig kosteloos.

Als de opdrachtgever akkoord gaat met mijn diensten, maken wij een overeenkomst op, met een volledige opdrachtomschrijving en de daaraan verbonden prijs. U krijgt dit alles klaar en duidelijk op papier.

Doorzichtig tarief

Wij hanteren een enkelvoudig tarief. Er zijn geen extra kosten voor weekend- of nachtwerk, noch voor zon- en feestdagen.

  • Het tarief is doorzichtig en ondubbelzinnig.
  • Er is een eenmalige forfaitaire kost voor het openen van een dossier.
  • De kostenstaten kunnen op elk moment tijdens het onderzoek opgevraagd worden.

Enkel de werkelijk geleverde uren worden aangerekend. Er zullen dus geen kosten verbonden zijn aan eventuele annulatie of onverwachte wijzigingen in het dossier. Met andere woorden: als een observatie moet afgelast of verschoven worden, ongeachte de reden, kan dat zonder financiële gevolgen als u me tijdig op de hoogte brengt.

Tijdig stopzetten of schorsen zonder kosten

Nadat onze overeenkomst betekend is, kan ik van start gaan met mijn onderzoek. Ik zal u op regelmatige tijdstippen informeren, zodat u de vooruitgang in het onderzoek kunt volgen. Als basis geldt de contractueel vastgelegde rapportering. Indien u dit wenst, kunt u mij ook zelf te allen tijde contacteren voor een stand van zaken of een raadpleging van uw budget. Er is constant een persoonlijk contact.

Eindrapport met beeldmateriaal

Na het beëindigen van de opdracht ontvangt u van mij een uitgebreid eindrapport met beeldmateriaal waarin u alle bevindingen vindt. De beelden en foto’s genomen tijdens de opdracht vormen een essentieel onderdeel van het verslag, dat bruikbaar is voor de rechtbank. Daarnaast houden wij ons als privé detective discreet aan ons beroepsgeheim.